GB Glace

Det finns nog i ärlighetens namn ingen som inte tycker om glass. Alla har någon form av relation till den här uppskattade och älskade uppfinningen. De flesta har en favoritglass, eller en särskild glass från barndomen som väcker minnen. Över hela världen är glass ett älskat fenomen och de flesta glassfabriker brukar ha en stabil kundkrets.

Svensk glass

Det finns en hel del välkända glasstillverkare i Sverige som kunderna känner igen och ofta köper glass av. Många kanske tror att de allra största fabrikerna fortfarande är svenskägda, men sanningen är att svensk glass till stor del är en utländsk affär även om glass har tillverkats i vårt land sedan 1920-talet. Våra svenska glassar ägs numera av internationella jättar med säten i stora europeiska länder. Jättefabriken GB Glace ägs till exempel sedan mitten av 1990-talet av Unilever, som är en brittisk och holländsk koalition. Det kända svenska märket Hemglass ägs av företaget Nestlé som hör hemma i Schweitz. Triumf Glass är uppköpt av det norska företaget Diplom-is och Åhus Glass ingår numera i det finländska företaget Ingman Foods.

GB Glace

Sveriges största glasstillverkare genom tiderna heter GB Glace och företaget har en lång och intressant historia bakom sig som leder oss tillbaka till glassens ursprung och intåg i vårt land. Den allra första glassfabrikanten i Sverige startade i Stockholm under namnet Choklad-Thule som tillhörde AB Förenade Chokladfabrikerna i slutet av 1920-talet. Efter lång konkurrens mellan Choklad-Thule och Mjölkcentralens glasstillverkning gick de båda samman och köpte upp konkurrenten Alaska Glace 1942. Bolaget döptes nu om till Glace-Bolaget AB.

I början av 1950-talet stod GB Glace, Gille-Glace och företaget Trollhätteglass för en stor del av svenskarnas glasstillverkning. Historiskt sett brukar man tala om 1955 som det år då glassen på allvar gjorde sitt intåg i de svenska hemmen. 1962 köptes konkurrenterna upp av det utländska företaget Unilever. GB-Glace höll dock ut ett tag till och efterföljande år slogs glassmejerierna Cupglass, Solglass, Arla Glass, Nordan Glass och Freja Glass ihop med GB-Glace. Dessa sammanslagning gav GB en landsomfattande räckvidd.

Uppköp

Skåne hade egen glasstillverkning från fabrikerna Åhus Glass och Malmö Glass, men 1966 gick de samman med GB och fick på allvar distribution från norr till söder. 1973 blev dock året då svensk glass sakta med säkert blev en utländsk vinstaffär. Det året gick GB nämligen upp i fusion med Trollhätteglass och företaget Unilever blev delägare. 1996 kom företaget halt att ägas av Unilever.

Hjärtat

Den omtyckta hjärtsymbolen på GB Glass olika förpackningar började dyka upp 1998. Det hela skulle ha kunnat bero på en ny och hjärtlig design, men i själva verket hängde det samman med uppköpet i Unilever. Den särpräglade märkningen som kallas “heartbrand” är Unilevers logotyp som delas av alla företagets olika glassföretag världen över.

GB-gubben

Den så kallade GB-gubben är en reklamclown som har kommit att förknippas med GB Glace. Clownen kallas Clovve och kom till 1965 som reklam för en glass som kallades Pajaspinne. Gubben överlevde dock glassen och har sedan dess blivit en symbol för både företaget och svensk glass. Clovve har ett stort leende och brukar vänligt lyfta på hatten.

shesha